Co to jest przedsiębiorczość?

przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość wielu kojarzy się jedynie z cechą osobowości. Jest to trafne skojarzenie, lecz na przestrzeni lat termin ten uległ znacznemu rozbudowaniu. Czym jest przedsiębiorczość w dzisiejszych czasach? Kogo możemy tak określać? Dowiedz się, jakie atrybuty składają się na tą cechę osobowości i jak bardzo sam termin ewoluował.

Jestem przedsiębiorczy! – czyli jaki?

Gdybyśmy zapytali zwykłych przechodniów, czym cechuje się osoba przedsiębiorcza, z pewnością usłyszelibyśmy określenia typu: „to ktoś pomysłowy”, „zaradny”, „to osoba o silnym temperamencie” i tym podobne. I to rzeczywiście się zgadza, jednak o przedsiębiorczości można powiedzieć wiele więcej.

Skupiając się na tym słowie w kontekście cechy charakteru, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów.
Jeśli ktoś mówi o sobie, że jest przedsiębiorczy lub tak jest określany przez innych, oznacza to, iż posiada pewny zespół cech i zachowań, charakterystyczny dla biznesmena. Mogą się one ujawniać w rozmaitych sytuacjach.
Bez wątpienia jednym z podstawowych atrybutów człowieka interesu jest pomysłowość. Taka osoba powinna posiadać umysł zdolny do konstruowania nowych rzeczy, czyli być innowacyjna. Jest to podstawowe kryterium, które musi zostać spełnione, aby w ogóle zostać założycielem jakiejś firmy – najpierw rodzi się pomysł. W późniejszym etapie innowacyjność ma duże znaczenie dla przetrwania biznesu, dlatego że rynek stale się zmienia, więc trzeba zaskakiwać odbiorców i przystosowywać się do rozwoju technologii różnymi sposobami.

Osoba przedsiębiorcza. Czyli jaka?

Idąc dalej, naturalnie nakreśla się nam kolejny przymiot niezbędny do określenia kogoś jako osoby przedsiębiorczej – jest to zdolność do podejmowania decyzji.
Decyzje, jakie podejmują osoby kierujące zakładem lub nawet będące jedynie na pewnym stanowisku kierowniczym, często są bardzo trudne i ryzykowane. Nierzadko podejmuje się je pod presją czasu. Dlatego zdolność podejmowania decyzji, biorąc pod uwagę możliwe straty i zyski jest bardzo ważna. Czasami wywierana jest dodatkowa presja przez czas, więc szybka i dobra ocena sytuacji jest bardzo istotna. Pokazuje to jak bardzo przedsiębiorcza osobowość wiąże się z ilorazem inteligencji.

Właściciel firmy ma kontakt z wieloma ludźmi. Oczywistym jest, że musi być człowiekiem komunikatywnym, posiadającym pewną intuicję do innych ludzi. Powinien wiedzieć jak prowadzić rozmowę z osobami o różnym charakterze. Wiele biznesmenów posiada wrodzony talent do wyczuwania drugiego człowieka, lecz na szczęście dzięki psychologii jest to umiejętność, której można się nauczyć. Nawet mimo wrodzonego talentu, warto go rozwijać poprzez naukę.
Biznessmen, który odnosi sukcesy musi wiedzieć jak rozmawiać z innymi, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy przez globalizację świat stał się jednym zespołem naczyń połączonych.

Można by wymienić więcej przymiotów budujących osobę o cesze „przedsiębiorczy”, lecz te są absolutnie podstawowe. Razem tworzą osobę ze świetnymi predyspozycjami do założenia własnej działalności i odniesienia sukcesu, a także tego sukcesu utrzymania, co jest niezmiernie trudnym wyzwaniem.

marketing internetowy

Przedsiębiorczość jest procesem

Wiemy już, co kryje się pod słowem „przedsiębiorczość” jako cechą osobowości, lecz to nie jedyne rozumienie tego słowa. Możemy też ująć je w innym kontekście, jakim jest proces.

Niezależnie od dziedziny, pod pojęciem procesu, rozumienie się jakieś działania, a dokładniej ich ciąg, który prowadzi do pewnego celu. W kontekście interesującego nas wyrażenia mówimy o całym mechanizmie, zaczynającym się od pomysłu na biznes, poprzez wszelkie działania podejmowane w celu zrealizowania go (czyli założenia firmy) aż do przetrwania na rynku.
Bez odpowiednich cech osobowości ten przedsiębiorczy proces byłby niezwykle trudny, wręcz niemożliwy do zrealizowania.

Rozwój przedsiębiorczości

Od pewnego czasu słowo „przedsiębiorczość” przestało już być jedynie określeniem na cechę, czy zespół cech, charakteru. Termin ten rozwinął się na tyle mocno, że obecnie można studiować kierunek pod jego nazwą.
Studenci poznają tam o wiele szersze znaczenie tego słowa. Starają się nauczyć, jak być dobrym zarządcą, jak rozwinąć w sobie odpowiednie cechy i jak prowadzić działalność.

W odniesieniu do przedsiębiorczości powstała specjalna klasyfikacja. Oczywiście jest to termin, który stale ewoluuje jak wiele innych, lecz warto przybliżyć, jakie obecnie rodzaje przedsiębiorczości można wyróżnić.
W literaturze naukowej spotkamy się z podziałem na kilka grup. Chodzi o usystematyzowanie w grupach dotyczących charakteru działalności, osoby przedsiębiorcy, rodzajów zachowań i poziomu rozwoju firmy.
W każdej z tych grup wymieniamy co najmniej dwa podpunkty, tak więc mówiąc o charakterze przedsięwzięcia można wyróżnić technologiczny, akademicki, intelektualny, ekologiczny czy międzynarodowy. Zaś w typach zachowań wymieniamy te zespołowe, seryjne i będące stylem życia.

Łatwo zauważyć, że słowo „przedsiębiorczość” kryje wiele rozległych znaczeń. Zwykle kojarzone jest z cechą osobowości. Jest ono jak najbardziej trafne, lecz w profesjonalnej terminologii jest to fraza bardzo rozbudowana.