Jak założyć działalność nierejestrowaną i jak rozliczać się z ZUS i US

działalność nierejestrowana

Osoby, które planują, ale nie wiedzą jeszcze jak założyć działalność nierejestrowaną powinny przede wszystkim pamiętać, że nie jest ona działalnością gospodarczą. Zostanie nią dopiero wtedy, gdy przekroczy się pewną kwotę przychodów, która jest określona w ustawie.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Wynika to z przepisów zawartych w ustawie Prawo Przedsiębiorców z 26 stycznia 2018 roku. Należy pamiętać, że nie wszystkie przychody poza działalnością gospodarczą będą się zaliczać do działalności nierejestrowanej. Przychód można również uzyskać z okazjonalnej sprzedaży. Dobrym przykładem jest sprzedaż biblioteczki domowej lub używanych ubrań po starszym bracie. Takie dochody nie zaliczają się ani do działalności nierejestrowanej, ani do działalności gospodarczej. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w prawie konsumenckim. Działalność nierejestrowana umożliwia łatwe przetestowanie pomysłów biznesowych. Przed wejściem w życie ustawy prowadzenie działalności bez założonej firmy było zabronione. Należy pamiętać, że aby prowadzić działalność nierejestrowaną trzeba spełnić określone warunki. Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest tak zwana czysta karta. Chodzi o to, że osoba, która stara się o założenie działalności nierejestrowanej nie prowadziła przez ostatnie pięć lat firmy.

Jak założyć działalność nierejestrowaną?

Chodzi tu dokładnie o spółkę cywilną oraz działalność gospodarczą. Będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu w spółkach prawa handlowego nadal można prowadzić działalność nierejestrowaną, ponieważ posiadają one inny rodzaj osobowości prawnej. Drugi warunek to działalność niereglamentowana, czyli taka, do której prowadzenia nie są wymagane koncesje, pozwolenia oraz licencje. Należy zwrócić uwagę na fakt, że wolność działania jest znacznie ograniczona, natomiast stopień regulacji, które dotyczą poszczególnych działalności jest naprawdę szeroki. Trzeci warunek stanowi bariera przychodów.

Działalność nierejestrowana może być prowadzona jedynie do momentu aż przychody miesięczne nie przekroczą 50% wynagrodzenia minimalnego. W 2021 roku bariera przychodów wynosiła 1400 złotych. Należy jednak pamiętać, że jest to limit, który dotyczy wyłącznie przychodów z działalności nierejestrowanej, natomiast ogólne przychody osiągane przez osobę mogły być znacznie większe. Dlatego można pracować na etacie, a po godzinach prowadzić dodatkowo działalność nierejestrowaną. Ostatni warunek to prowadzenie samodzielne działalności nierejestrowanej. Oznacza to, że nie może być ona prowadzona w postaci spółki.

Zalety tego typu działalności

Takie zastrzeżenie zostało wprowadzone, żeby nie było możliwe dzielenie przychodów na kilka osób. Przy działalności nierejestrowanej nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej, NIP-u, REGON-u oraz konta bankowego. Jednak nie oznacza to, że jest całkowicie zwolniona z podatku. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie płacą w ogóle ZUS-u. Jest to duża zaleta jaką posiada działalność nierejestrowana a zus nie wymaga żadnych opłat. Warto zauważyć, że pojawiła się niedawno nowa interpretacja ZUS, w której obywatel zadał pytanie o przymus opłacania składek, w sytuacji gdy prowadzi nierejestrowaną działalność lub firmę z zakresu agencji ubezpieczeniowej z ulgą na start.

W odpowiedzi ZUS stwierdził, że traktowane to jest jako zlecenie i składki ZUS dla przedsiębiorców powinny być opłacone przez firmę lub osobę fizyczną, która skorzystała z usług osoby, która prowadzi opisywaną działalność nierejestrowaną. Należy mieć na uwadze, że od 2021 roku umowy o dzieło powinny być zgłaszane do ZUS. Jest to obowiązek osoby, która zleca wykonanie dzieła. Przychody z działalności nierejestrowanej określane są jako przychody z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu w kumulacji. Oznacza to, że będą się sumować z resztą przychodów, a na koniec zostaną opodatkowane według obowiązującej skali podatkowej, czyli 17% lub 32%.

Rozliczenie działalności nierejestrowanej

. Już wiesz jak założyć działalność nierejestrowaną, teraz słów kilka o rozliczeniach. Nie ma możliwości rozliczenia się ryczałtem lub liniowo. Według Interpretacji Ministerstwa Finansów można odliczać koszty od przychodu z nierejestrowanej działalności. Inaczej mówiąc wydatki mogą być zaliczone na poczet kosztów uzyskania przychodu. Dlatego dobrym pomysłem jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz zbieranie dokumentów, które potwierdzają wszelkie wydatki poniesione podczas wytworzenia produktu lub usługi. Trzeba pamiętać, że wydatki muszą spełniać kryteria określone w art. 22 ustawy o PIT. Osoba, która prowadzi działalność nierejestrowaną jest również zwolniona z podatku VAT. Oznacza to, że działalność nierejestrowana a faktura jest bardzo korzystna. Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z podatku VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług wymienia między innymi jubilerów, usługi doradcze oraz consulting, czyli działalności, które nie są objęte koncesjami. Osoby, które importują towar również nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia. Warto pamiętać, że mimo braku oficjalnej rejestracji firmy osoby, które prowadzą działalność nierejestrowaną uznawane są przez Kodeks Cywilny za przedsiębiorców. Dlatego konieczne jest respektowanie wszystkich praw konsumenta. Należy również respektować reklamacje oraz zwroty.