Mikroprzedsiębiorca czy mały przedsiębiorca? Poznaj różnice

mikroprzedsiębiorca czy mały przedsiębiorca

Wiele osób myśli dziś o tym, aby zostać przedsiębiorcą. Jest to jednak pojęcie bardzo ogólne i zanim podejmie się dalsze kroki, warto nieco zagłębić się w problem oraz w przepisy dotyczące przedsiębiorczości. Przedsiębiorcą może być bowiem mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca itd. Z czyn się to wiąże? Dlaczego czasem warto na starcie pomyśleć o byciu małym przedsiębiorcą lub w wersji mikro? Ktoś może na początku zapytać: mikroprzedsiębiorca a mały przedsiębiorca – to serio dwa różne terminy? Okazuje się, że tak. Dlatego warto zaznajomić się z podstawową wiedzą w tej materii.

Mikroprzedsiębiorca – czym się charakteryzuje?

Kim jest więc mikroprzedsiębiorca? To osoba, która w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniła mniej, niż 10 pracowników. Drugi wyznacznik to obrót netto, który nie przekroczy 2 milionów Euro w przeliczeniu na złotówki. I trzecia sprawa: suma aktywów takiego przedsiębiorcy w jednym ze wspomnianych 2 lat nie przekracza 2 milionów Euro w przeliczeniu na złotówki.

Mały przedsiębiorca – co go wyróżnia?

Te same wytyczne trzeba brać pod uwagę, aby określić, czy ktoś jest małym przedsiębiorcą. Otóż mały przedsiębiorca w przynajmniej jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych zatrudnił mniej, niż 50 osób, a roczny obrót netto nie przekroczył 10 milionów Euro w przeliczeniu na złotówki. Dodatkowo suma aktywów nie przekroczyła w przynajmniej jednym z ww. lat 10 milionów Euro w przeliczeniu na złotówki.

Czym jest obrót netto?

A czym jest ww. obrót netto? Jest to nic innego, jak:

  • sprzedaż usług,
  • produktów,
  • operacji finansowych.

Natomiast wartość Euro należy przeliczać wg średniego kursu wskazanego przez NBP na ostatni dzień roku obrotowego. Dzień ten wskazuje konkretny przedsiębiorca.

Czyli jednak różnica między mikro i małym przedsiębiorcą jest dość spora zarówno co do liczby zatrudnianych pracowników – koniecznie na umowę o pracę, wartości posiadanych aktywów i wielkości obrotu netto.

Zostanie przedsiębiorcą wymaga więc zdobycia pewnej wiedzy teoretycznej, tak aby postępować wg przepisów. Warto być świadomym wytycznych wobec mikro i małych przedsiębiorców, aby później nie mieć nieprzyjemności i nie musieć niczego wyjaśniać albo nawet płacić potencjalnych kar albo braków np. w podatkach.

Czy da się określić jakie przedsiębiorstwo prowadzimy, pracując niecały rok?

Co jednak, gdy ktoś działał krócej, niż rok? Jak określić, czy też udowodnić, że było się mikro lub małym przedsiębiorcą? Czy jest to w ogóle możliwe i bierze się pod uwagę krótsze niż rok okresy? Tak. Wtedy dane dotyczące zatrudnienia oraz wartości obrotów i aktywów oblicza się tylko za okres, w którym działalność była prowadzona.

Mały a mikroprzedsiębiorca – różnice

Przygotowując się do prowadzenia działalności w formacie mikro lub jako mały przedsiębiorca, warto też wyjaśnić pewne rzeczy jeśli chodzi o zatrudnianie pracowników. W przypadku określenia, czy ma się do czynienia z mikro czy z małym przedsiębiorcą, średnioroczne zatrudnienie należy przeliczać na pełne etaty, a nie na ich część. Nie bierze się tu pod uwagę osób przebywających na urlopach macierzyńskich i ojcowskich oraz rodzicielskich i wychowawczych. Nie bierze się tu też pod uwagę osób zatrudnionych na zasadach przygotowania do wykonywania konkretnego zawodu.

Co jeszcze jest istotne w odniesieniu do mikro i małego przedsiębiorcy? Przy określaniu ich wielkości bierze się pod uwagę nie tylko wyniki finansowe konkretnego przedsiębiorcy, ale i przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich.

Przedsiębiorstwo powiązane to takie, które np. ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie jako udziałowiec albo może powoływać i odwoływać większą część członków organów innego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo powiązane to także takie, które może wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo.

Natomiast przedsiębiorstwo partnerskie to takie, które nie jest przedsiębiorstwem powiązanym na ww. zasadach, jednak posiada od 25% do 50% kapitału lub praw głosu w danym przedsiębiorstwie.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje dość sporo zasad określających to, czy dane przedsiębiorstwo jest wielkości mikro, czy można je określić już jako małe. I co do strefy pieniężnej w pewnych sytuacjach bierze się tez pod uwagę sytuację przedsiębiorstw w ten czy inny sposób pozostających w relacji z konkretnym przedsiębiorstwem. Trzeba koniecznie o tym pamiętać. Kryteriów określających wielkość przedsiębiorstwa jest wiele i są one – dość różnorodne. Mikroprzedsiębiorca nie może przekraczać pewnych wartości zarówno pod względem pieniężnym, jak i odnośnie grupy zatrudnianych pracowników. Tego samego musi pilnować mały przedsiębiorca, tylko obowiązują go wyższe wartości. Zanim ktoś zdecyduje się na jedną z opcji dotyczącą wielkości zakładanego przedsiębiorstwa, powinien wziąć pod uwagę to, co będzie robił, jakie usługi świadczył, co produkował, ale też na jakim obszarze. Ilu może mieć kontrahentów, ponieważ to będzie miało wpływ na to, ilu pracowników będzie potrzebował i jakie obroty może osiągać oraz jak duże aktywa może posiadać jako przedsiębiorca.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak założyć własną działalność, kliknij tutaj: http://ezzydo.com/jak-zalozyc-wlasna-dzialalnosc/