Odchodzisz na emeryturę – co zrobić z firmą?

sukcesja

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą istnieje kilka ścieżek, które pozwalają na skuteczną sprzedaż przedsiębiorstwa w momencie przejścia na emeryturę. Aby wybrać najlepszą z możliwych, trzeba mieć na uwadze cele, którym ma służyć sprzedaż, a także specyfikę danej sytuacji.

Sprzedaż osobom z przedsiębiorstwa

Dobrym sposobem na kontynuowanie biznesu bez wprowadzania istotnych zmian dla kontrahentów, klientów czy pracowników jest sprzedaż firmy wspólnikowi, współwłaścicielowi czy pracownikowi. Już na etapie zakładania spółki wiele z nich ustala warunki ewentualnej sprzedaży udziałów przez jednego właściciela pozostałym. Takie szczegółowe wytyczne pozwalają usprawnić cały proces, sprecyzować cenę oraz warunki sprzedaży. Podobnie jest w przypadku sprzedaży firmy pracownikowi lub nawet grupie pracowników, którzy zgromadzą środki na zakup firmy. Co prawda nie jest to metoda pozwalająca na uzyskanie najwyższej ceny, z pewnością jednak będzie najbardziej bezproblemowym rozwiązaniem dla klientów i innych pracowników, a osobie zbywającej firmie da pewność, że biznes będzie zmierzał dalej w odpowiednim kierunku i będzie prowadzony przez zaufane osoby. Proces sprzedaży firmy pracownikom często rozpoczyna się od ich awansu na wspólników. Wtedy też ustala się warunki przyszłej sprzedaży, które potem będzie można wcielić w życie.

Firma w rodzinie – Przekazanie firmy dziecku

Jeśli nie chce się na dobre rozstawać z przedsiębiorstwem, można pomyśleć o sprzedaniu biznesu młodszemu pokoleniu w rodzinie. Co prawda przekazanie firmy dziecku to proces, który jest dosyć długi i wymaga odpowiedniego zaplanowania, a w dodatku raczej trudno liczyć na osiągnięcie najlepszej ceny, jednak pozostawia sprzedającemu dużą dowolność przy ustaleniu warunków sprzedaży.

Sprzedaż innej firmie

Oczywiście można też sprzedać przedsiębiorstwo innej firmie. Na rynku jest wiele instytucji zajmujących się kupowaniem innych firm w częściach lub w całości i to z powodów raczej strategicznych niż finansowych. Dla takich instytucji jest to bowiem sposobność do poszerzenia swojej działalności, zwiększenia konkurencyjności czy wejścia na nowy rynek. Taka ścieżka sprzedaży pozwala na uzyskanie naprawdę korzystnej ceny sprzedaży przy praktycznie natychmiastowej wypłacie środków. Trzeba się jednak liczyć z tym, że często może pojawić się konieczność zaangażowania byłego właściciela w działalność sprzedanego biznesu jeszcze przez długi czas po sfinalizowaniu transakcji.

Sprzedaż osobie prywatnej

Innym rozwiązaniem jest znalezienie prywatnego inwestora, który będzie zainteresowany zakupem czyjegoś biznesu. Dla takiej osoby będzie to możliwość uniknięcia ryzyka związanego z rozpoczęciem nowej działalności i pozwoli mu korzystać z zysków firmy i z gotowego już systemu biznesowego. Może to być więc najlepsze rozwiązanie, jeśli dana firma znajduje się w naprawdę dobrej sytuacji. Sprzedaż osobie prywatnej pozwoli bowiem na osiągnięcie największej liczby celów sprzedaży.

Likwidacja firmy

Przekazanie firmy dziecku wydaje się być najbardziej rozsądnym rozwiązanie, ale co zrobić gdy nie masz komu przekazać firmy?Ostatni sposób to rozwiązanie dla przedsiębiorstw z problemami, a także dla osób, które chcą, by działalność gospodarcza została jak najszybciej zakończona. Likwidacja obejmuje sprzedaż majątku firmy, a także odzyskanie należności, spłatę zadłużeń czy zobowiązań oraz dokonanie innych czynności związanych z zakończeniem działalności takich jak rozwiązanie umów z dostawcami i kontrahentami czy zwolnienie pracowników.