ESG – ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny. Definicja i przykłady.

ESG

Zarządzanie środowiskowe, społeczne i korporacyjne („ESG”) odnosi się do trzech głównych czynników pomiaru zrównoważonego i etycznego wpływu inwestycji w firmę

Nazwa ESG pochodzi z 3 zwrotów z języka angielskiego environmental, social, corporate governance.

  • Komponent „środowiskowy” odnosi się do wpływu firmy na środowisko. Obejmuje to takie czynniki, jak emisje, zużycie zasobów i wytwarzanie odpadów.
  • Komponent „społeczny” odnosi się do wpływu firmy na społeczeństwo. Obejmuje to takie czynniki, jak warunki pracy, prawa człowieka i relacje ze społecznością.
  • Komponent „ład korporacyjny” odnosi się do sposobu zarządzania firmą. Obejmuje to takie czynniki, jak struktura zarządu, wynagrodzenie kadry kierowniczej i prawa akcjonariuszy.

Co to jest ESG

ESG staje się coraz ważniejszym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym inwestowaniem. Wiele instytucji finansowych opracowało indeksy i produkty ESG, które śledzą firmy o silnych ratingach ESG. Chociaż nie ma powszechnie akceptowanej definicji tego, co stanowi silny rating ESG, istnieje szereg ram i standardów, które są wykorzystywane przez inwestorów do oceny spółek.

Czym jest inwestowanie ESG?

Inwestowanie ESG to strategia inwestycyjna, która przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych uwzględnia kryteria środowiskowe, społeczne i dotyczące zarządzania (ESG).

Celem inwestowania ESG jest generowanie zarówno zwrotów finansowych, jak i pozytywnego wpływu społecznego lub środowiskowego. Na przykład inwestor może zainwestować w firmę, która pracuje nad zmniejszeniem śladu węglowego lub koncentruje się na różnorodności i integracji pracowników.

Istnieje wiele różnych sposobów mierzenia wyników ESG firm. Jedną z popularnych metod jest wykorzystanie wyników ESG, które są dostarczane przez różne firmy badawcze. Wyniki te uwzględniają szereg różnych punktów danych związanych z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z zarządzaniem.

Dlaczego warto inwestować w firmy z dobrymi wynikami ESG?

Istnieje wiele powodów, dla których inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w spółki z dobrymi wynikami ESG.

Po pierwsze, firmy z silnymi praktykami ESG są ogólnie lepiej zarządzane. Może to z czasem prowadzić do lepszych wyników finansowych. Po drugie, inwestorzy dbający o zrównoważony rozwój mogą chcieć wspierać firmy, które podejmują kroki w celu zmniejszenia swojego wpływu na środowisko lub poprawy warunków społecznych. Wreszcie niektórzy inwestorzy uważają, że firmy z dobrymi wynikami ESG będą mniej narażone na negatywne zdarzenia, takie jak skandal lub spory sądowe.

W ostatnich latach ład środowiskowy, społeczny i ład korporacyjny (ESG) stał się ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy są zainteresowani zrównoważonym i odpowiedzialnym inwestowaniem, co doprowadziło do rozwoju indeksów i produktów, które śledzą spółki o silnych ratingach ESG. 

Firmy z wysokim ESG – czyli jakie?

Wyniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego (ESG) stają się coraz ważniejsze dla inwestorów. Ale czym one są i dlaczego powinno Cię to obchodzić? Mówiąc najprościej, wyniki ESG mierzą wyniki firmy w trzech kluczowych obszarach: zrównoważenie środowiskowe, odpowiedzialność społeczna i dobre zarządzanie. Firmy z wysokimi wynikami ESG to zazwyczaj te, które robią swoją część, aby uczynić świat lepszym miejscem, a jako inwestor możesz czuć się dobrze wiedząc, że Twoje pieniądze wspierają firmy z pozytywnym wpływem.

Inwestowanie w firmy o dobrych wynikach ESG jest nie tylko właściwe z moralnego punktu widzenia, ale ma też sens finansowy. Badania wykazały, że firmy z silnymi praktykami ESG osiągają lepsze wyniki niż te bez nich. Jednym z powodów jest to, że firmy z dobrymi wynikami ESG często stosują lepsze praktyki zarządzania ryzykiem, które mogą chronić akcjonariuszy przed stratami finansowymi w przypadku katastrofy ekologicznej lub społecznej. Ponadto firmy z dobrymi wynikami ESG są zazwyczaj bardziej innowacyjne i zrównoważone w dłuższej perspektywie, co może prowadzić do wyższych zysków dla akcjonariuszy.

Dlaczego warto inwestować w firmy z dobrymi wynikami ESG

Jako inwestor masz dużą władzę. Możesz wykorzystać swoje pieniądze, aby wesprzeć cele, na których Ci zależy i wywrzeć pozytywny wpływ na świat. Czego tu nie lubić? Oto trzy kolejne powody, dla których warto inwestować w firmy z dobrymi wynikami ESG:

Właściwy wybór

Z moralnego punktu widzenia sensowne jest inwestowanie w firmy, które pracują nad uczynieniem świata lepszym. Jeśli masz możliwość wykorzystania swoich pieniędzy do wspierania pozytywnych zmian, dlaczego miałbyś tego nie zrobić?

Sens finansowy

Inwestowanie w firmy z silnymi praktykami ESG ma sens finansowy. Firmy z dobrymi wynikami ESG mają tendencję do osiągania lepszych wyników w dłuższej perspektywie od tych, które ich nie mają. Więc nie tylko będziesz robił dobre uczynki, ale jednocześnie będziesz powiększał swoje bogactwo! Wygrana-wygrana! 

Win – Win

Wszyscy odnoszą korzyści. Kiedy inwestujesz w firmy z dobrymi wynikami ESG, wszyscy wygrywają — środowisko, społeczeństwo, akcjonariusze… wszyscy! Więc na co czekasz? Zacznij inwestować w firmy z dobrymi wynikami ESG już dziś!

Dlaczego ESG jest tak ważne?

Wyniki ESG stają się coraz ważniejsze dla inwestorów, ponieważ mierzą wyniki firmy w trzech kluczowych obszarach: zrównoważenie środowiskowe, odpowiedzialność społeczna i dobre zarządzanie. Firmy z wysokimi wynikami ESG zazwyczaj osiągają lepsze wyniki niż te bez nich, ponieważ mają lepsze praktyki zarządzania ryzykiem i są bardziej innowacyjne i zrównoważone w dłuższej perspektywie. Jako inwestor możesz wykorzystać swoje pieniądze do wspierania pozytywnych zmian, inwestując w firmy z silnymi praktykami ESG – więc na co czekasz? Zacznij dzisiaj!