Zaplanuj sprzedaż swojej firmy

jak sprzedać firmę

Zastanawiasz się jak sprzedać firmę? Przed sprzedażą firmy należy zastanowić się nad kilkoma istotnymi kwestiami, przede wszystkim zebrać w jednym miejscu przemyślenia dotyczące poszczególnych etapów sprzedaży, by w ten sposób zaplanować swojego rodzaju trasę sprzedażową. Takie działanie pozwoli dostosować efekt do indywidualnej sytuacji i swoich oczekiwań.

Cel sprzedaży i ramy czasowe

Najważniejsze to zastanowić się, jakiemu celu ma służyć sprzedaż. Może to być zbycie firmy i pozostawienie możliwości wpływu na jej działalność, jak również całkowite wycofanie się z biznesu tuż po sfinalizowaniu transakcji. Cel może być też oczywiście inny niż te wymienione. Najważniejsze, by dokładnie go określić i sprecyzować tak, by skupić się na jednym, konkretnym aspekcie. Warto też od razu wyznaczyć sobie ramy czasowe sprzedaży. Może to być sprzedaż natychmiastowa, czyli taka w okresie od 0 do 6 miesięcy, jak również sprzedaż w ciągu roku. Niektórzy też mogą też chcieć pozostawić sobie nieco więcej czasu – 2 czy 3 lata czy nawet zaplanować sprzedaż długoterminową.

Zobacz także: Jak założyć spółkę zoo

sukcesja

Jak sprzedać firmę z zyskiem – Oczekiwania finansowe

Kolejny krok to zdefiniowanie oczekiwań finansowych, a więc sprecyzowanie, ile środków chce się uzyskać w efekcie sprzedaży firmy. Nie mogą to być oczekiwania wygórowane czy nieobiektywne. Należy więc zastanowić się, czy przedsiębiorstwo pozostaje w dobrej kondycji, a interes kwitnie i stwarza szerokie perspektywy rozwoju – w takiej sytuacji można więc oczekiwać wysokich cen sprzedaży. Jeśli sytuacja firmy jest niezła, ale nie doskonała, należy natomiast pogodzić się z niższą ceną. Może też się zdarzyć, że kondycja biznesu jest na tyle zła, że sprzedaż stanowi najlepsze rozwiązanie. Wtedy przed zbyciem firmy należy podjąć różnorodne kroki pozwalające na poprawę sytuacji, a tym samym na osiągnięcie lepszej ceny. Warto też od razu ustalić, w jakiej formie chce się otrzymać zapłatę. Do wyboru jest sprzedaż w ratach, jak i zażądanie wypłaty całej kwoty z góry.

Sprawdź: Co zrobić z firmą, odchodząc na emeryturę

Potencjalny kupiec – komu sprzedać firmę

Warto też wybrać potencjalnego kupca na przedsiębiorstwo. Jedną z możliwości jest sprzedaż firmy wspólnikowi. Często takie rozwiązanie jest z góry narzucone przez postanowienia umowne, które regulują cały proces sprzedaży, a nawet ustalają, w jakiej cenie powinna być zrealizowana transakcja oraz jak ma przebiegać. Firma może też zostać sprzedana pracownikowi, najczęściej po wcześniejszym awansie i ustaleniu na tym etapie warunków późniejszej sprzedaży. Rozwiązaniem, które pozwala uniknąć przeprowadzenia marketingu firmy jest sprzedaż biznesu członkowi rodziny. Jeśli priorytetem ma być osiągnięcie możliwie najwyższego zysku, można pomyśleć o sprzedaży firmy określonemu inwestorowi, dla którego taka transakcja będzie sposobnością na rozszerzenie swojej działalności. Może się też zdarzyć, że nie ma z góry ustalonego kupca. Wtedy pozostaje uplasowanie ofert na rynku po dokonaniu uprzedniej wyceny.

Oczekiwania co do przyszłości firmy

Dla wielu osób sprzedających firmę nie bez znaczenia jest też sytuacja biznesu po dokonaniu transakcji. Jak sprzedać firmę i nad nią zarządzać? Zdarza się nawet, że wciąż chce się być zaangażowanym w działalność. Do wyboru jest więc kilka możliwości. Najbardziej powszechne wydaje się sprzedanie firmy i całkowite wycofanie się z biznesu. Niejednokrotnie jednak zbywca firmy może chcieć pozostać na stanowisku kierowniczym po sprzedaży przedsiębiorstwa. Innym rozwiązaniem jest opcja przejściowa, czyli zachowanie stanowiska kierowniczego przez kilka miesięcy, dzięki czemu będzie można pomóc w fazie zmiany właściciela. Po określeniu wszystkich tych kwestii powstanie jasno określona odpowiedź na pytanie, czego oczekuje się po sprzedaży firmy, a tym samym jakie poczynić przygotowania, by proces ten przebiegał sprawnie i pozwolił osiągnąć wyznaczone cele.