Zastanawiasz się nad otworzeniem firmy. Zobacz jaki rodzaj spółki założyć.

Rodzaje spółek handlowych w Polsce

Zanim podejmiemy decyzje o założeniu spółki konieczne jest zapoznanie się z ich charakterystyką. W Polsce mamy aż 6 różnych rodzajów spółek. Przyjęło się przeświadczenie, że spółki pozwalają na ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe podmiotu. I jest to tylko częściowa prawda, gdyż to udogodnienie jest dostępne jedynie dla wspólników spółek kapitałowych.

Spółki osobowe

Spółki osobowe to takie, w których przede wszystkim właściciele odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Istnieją tutaj pewne rozgraniczenia, o czym poniżej.

Spółka cywilna

Spółkę cywilną mogą założyć osoby, które chcą prowadzić działalność gospodarczą wspólnie. Nie wymaga ona kapitału. Nie jest regulowana przez przepisy zawarte w Kodeksie spółek handlowych, a kodeksie cywilnym. Do jej rejestracji – po sporządzeniu umowy pomiędzy wspólnikami – konieczna będzie wizyta w urzędzie gminy.

Spółka jawna

Spółka jawna jest podmiotem bardzo podobnym do spółki cywilnej. Różnicą w jej działaniu jest jednak fakt, że w nazwie spółki musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego ze wspólników. Co więcej, niezbędny do jej rejestracji będzie wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka jawna jest regulowana przepisami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest rodzajem spółki przeznaczonym dla osób pracujących w wolnych zawodach. Różnicą pomiędzy spółką jawną a partnerską jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania. W podmiocie tym wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki obejmujące kredyty i pożyczki.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa pozwala na rozróżnienie odpowiedzialności finansowej, prawnej i zobowiązań wobec spółki i jej wspólników. Dzięki temu wspólnicy mogą ograniczyć wysokość kwoty, do której ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania finansowe spółki.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe, jak sama nazwa wskazuje, wymagać będą od wspólników odpowiedniej wartości kapitału. Tutaj jednak dodatkowym udogodnieniem będzie fakt, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem. A wierzyciel może ściągać zobowiązania jedynie do określonej w kapitale zakładowym kwoty.

Spółka zoo

Rejestracja spółki zoo jest możliwa po zgromadzeniu kapitału w wysokości co najmniej 5 000 zł. Spółka jest osobowością prawną i wymaga prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka akcyjna

Rejestracja wymaga kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100 000 zł. Spółka może pozyskiwać swój kapitał również z giełdy – co jest niemożliwe dla innych rodzajów spółek.